Gedragscode

Respect

De belangrijkste regel op histranger is respect voor de andere gebruikers. Ongewenst taalgebruik en discriminatie worden niet getolereerd. Histranger kan te allen tijde en zonder kennisgeving berichten verwijderen.

Privé-informatie

Plaats geen telefoonnummers of e-mailadressen in de publieke spotted-messages. Deze zijn voor iedereen zichtbaar. Verstuur deze informatie via de privékanalen. Gebruik je verstand bij het uitwisselen van informatie of het afspreken met onbekenden. Histranger is niet verantwoordelijk.

Algeme Voorwaarden

Bij het openen of het gebruik van histranger verklaart U akkoord te gaan met de 'Terms of Service', die bijgewerkt kan worden zonder uitdrukkelijke kennisgeving.
Histranger behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze 'Terms of Service' na te lezen.

Misdrijven

We ondernemen al het mogelijke om de website te beschermen tegen virussen, hackers en andere misdrijven, maar kunnen de afwezigheid ervan niet garanderen.

Copyright

De volledige website inclusief de teksten, afbeeldingen, logo's, lay-out en andere bestanddelen is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van histranger en van hun makers. Reproductie, verspreiding, publicatie of bewerkingen van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van histranger.

Content

Alle content verspreid op deze website, zowel publiekelijk als privaat is de verantwoordelijkheid van de persoon die de content gecreëerd heeft. De inhoud moet wettelijk en legaal zijn. De content die op deze website geplaatst wordt mag niet van bedreigende, eerrovende, lasterlijke of van bedriegelijke aard zijn.
Histranger garandeert niet de volledigheid of betrouwbaarheid van welke content dan ook. Door gebruik te maken van onze services kan je blootgesteld worden aan content die beledigend, schadelijk, onjuist of ongepast is. In geen geval is histranger aansprakelijk voor deze inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of enig verlies of schade van welke aard die het gevolg zijn van het gebruik van de geplaatste content.
U behoudt uw rechten op de inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op onze website. Door het verzenden van inhoud verleent u histranger een wereldwijde, royalty-vrije licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, kopiëren, reproduceren, bewerken, aanpassen, wijzigen, publiceren, uitzenden , weer te geven en distribueren van deze inhoud in alle media.